מידע נוסף
עצום
עצום
טקס נותן כוח בעיניים עצומות ובאוזניים פעורות
הגדלה