4 הצעות להמסת גבולות

מסע 1- אנגלית

מסע אנגלית

מתי והיכן

השער החדש-רחוב הצנחנים
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 22 אוגוסט
17:00
השער החדש-רחוב הצנחנים
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 24 אוגוסט
10:00
השער החדש-רחוב הצנחנים
יש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 26 אוגוסט
17:00