ביית Feel

התנועה לשחרור ירושלים

מתי והיכן

יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום רביעי, 04 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום חמישי, 05 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום שישי, 06 ספטמבר
15:00
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 07 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום רביעי, 11 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום חמישי, 12 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום שישי, 13 ספטמבר
15:00
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 14 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום רביעי, 18 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
יום חמישי, 19 ספטמבר
20:30
יס פלנט-רח' נעמי 4
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 21 ספטמבר
20:30