בטן הלוויתן

מיצג לאדם בודד בתוך מערה בלב גן העצמאות.

מתי והיכן

גן העצמאות
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 ספטמבר
14:50
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 ספטמבר
15:10
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום חמישי, 05 ספטמבר
15:30
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
15:50
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
16:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
17:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
17:30
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
17:50
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
18:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 05 ספטמבר
18:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
08:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
09:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
09:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
09:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
10:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
10:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
11:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
11:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
11:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
12:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
12:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
12:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
13:10
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 06 ספטמבר
14:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
14:30
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 06 ספטמבר
14:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
15:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 06 ספטמבר
15:30
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
14:50
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שני, 09 ספטמבר
15:10
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שני, 09 ספטמבר
15:30
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שני, 09 ספטמבר
15:50
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
16:10
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
17:10
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
17:30
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
17:50
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
18:10
גן העצמאות
אזל
יום שני, 09 ספטמבר
18:30
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
14:50
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
15:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
15:30
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום חמישי, 12 ספטמבר
15:50
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
16:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
17:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
17:30
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
17:50
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
18:10
גן העצמאות
אזל
יום חמישי, 12 ספטמבר
18:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
08:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
09:10
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
09:30
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
09:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
10:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
10:30
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
11:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
11:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
11:50
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
12:10
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
12:30
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
12:50
גן העצמאות
יש כרטיסים
יום שישי, 13 ספטמבר
13:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
14:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
14:30
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
14:50
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
15:10
גן העצמאות
אזל
יום שישי, 13 ספטמבר
15:30