בחירת פריטים
1
הזמנה
2
קופה
3
אישור
4
מדיטציות+מים חיים 19:00

מדיטציות+מים חיים 19:00

ימקא יומיים 15-16
השילוב כולל:
מדיטציות של חמלה מדיטציות של חמלה
מים חיים מים חיים
בחר תעריף וכמות:
רגיל
סיכום ביניים:
אזור
רמת מחיר