מסע תלת שפתי + ליל השוטטות
שלם + מסע תלת שפתי
עצום + ליל שוטטות
שלם + תרגילים בהתעוררות
שלם + הגיטרה של אריס
שלם + ליל השוטטות
שלם + אורקסטרה באובאב
חבילה למגדל דוד 23 שעות
אורקסטרה באובאב + אדום זהב ירוק
תרגילים בהתעוררות + הגיטרה של אריס
אורקסטרה +אדום+שוטטות
אדום זהב ירוק+ליל השוטטות
ליל שוטטות+הגיטרה של אריס 12:00