שומרי האש+חגיגת שישי
כולנא+מסע 3 תלת שפתי
שומרי האש ב'+עצום
מסע 3 תלת שפתי+מדיטציות על חמלה 16.8
חבילת יציע ימקא 15-16/8