חבילת יחיד מקודשת 2020
חבילה זוגית מקודשת 2020
חבילה חלקית יחיד 1
חבילה חלקית יחיד 2