מדיטציות+מים חיים 19:00
מים חיים+מדיטציות של חמלה 22:15
שומרי האש+חגיגת שישי
כולנא+מסע 3 תלת שפתי
מדיטציות על חמלה+מים חיים 16.8
מדיטציות על חמלה+מים חיים 15.8
שומרי האש ב'+עצום
מסע 3 תלת שפתי+מדיטציות על חמלה 16.8